Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena og gi den perfekte julegåve?

For berre kr. 250,- kan du no kjøpe Folkeaksje i den nye storstova i Volda.
Det mogleg å kjøpe Folkeaksjen via Vipps-nr. 536394 og ved å betale inn til kontonr. 3991.10.03388, merk innbetalinga Folkeaksje, og namn du vil ha på skiltet i hallen.

Alle som kjøper folkeaksjen vil få namnet sitt på ei tavle ved inngangen til hallen, som eit synleg bevis for sitt bidrag.