Vil du vere hallvert i Volda si nye storstove?

Når Volda Campus Sparebank1 Arena opnar for publikum i midten av desember, ynskjer vi at der er hallvertar i hallen på ettermiddag/kveld.

Er det noko du kunne tenkje deg å vere?

Meld interesse ved å bli med i Facebook-gruppa Hallvertar i Volda Campus Sparebank1 Arena

I Ørstahallen har dette blitt ei populær oppgåve og ein fritidssyssel for mange. Vi håpar at det blir slik hjå oss også, og at du har lyst å bidra.

Vi planlegg at det skal vere tre hallvertar samstundes, det kan gjerne vere ein venegjeng som er med på denne dugnaden saman.

Hallvertane skal bidra til at anlegget til ei kvar tid er ryddig, og i tillegg hjelpe og rettleie brukarane av hallen.

Målet med hallvertar i hallen er å gi auka trivsel, i eit reint og ryddig bygg. Hallvertar gir redusert sjanse for hærverk, motverkar mobbing, og gir ein generell auka trivsel og tryggleik i hallen.

Arbeidsoppgåvene vil vere varierte, og alle vakter må være over 20 år. Det vil bli gitt opplæring.

 

Typiske oppgåver for hallvertar:

  • Gå tilsynsrunder
  • Generell rydding
  • Smittevernreinhald
  • Sjekke og etterfylle forbruksvarer på toalett/garderobe/fellesareal
  • Sal og enkel tillaging av mat i kaféen. Etterfylling ved behov
  • Sjå til at styrkerom er tomt og ryddig ihht. oppsett ved stengetid
  • Sjekke at lager og garderobar er tome før låsing av hall
  • Låsing av hallen

Det vil bli eit informasjonsmøte om det å vere hallvert i slutten av november.