Signaturbygg i dobbelt forstand

Mange har allereie lagt merke til dei fine kunstverka som prydar veggane i gangane utanfor garderobene. VCA AS har heile tida vore opptekne av at dette skal vere ein arena som skal vere mangfaldig og inkluderande –  ein stad der barn og unge kan utvikle seg frå «liten til Eliten». Vi ville difor ha kunst som kunne uttrykke desse målsettingane, og er svært takksame for at dei to animasjonsstudentane Karoline Grønvik og Eilif Hensvold tok på seg oppdraget.  Begge går 3. året på animasjon ved Høgskulen i Volda. Vi er svært godt nøgde med resultatet, og ser fram til eit vidare samarbeid.

Karoline Grønvik framfor sitt kunstverk.

 

Eilif Hensvold framfor sitt kunstverk.

 

Volda Campus SpareBank 1 Arena er blitt eit signaturbygg i dobbelt forstand.
Volda Campus SpareBank 1 Arena er blitt eit signaturbygg i dobbelt forstand.