Livreddande gåve til Volda Campus SpareBank 1 Arena

Førre veke fekk VCA den kjekke beskjeden frå Volda Røde Kors om at dei gjerne ville gi Volda Campus SpareBank 1 Arena ein hjartestartar for å gi betre tryggleik til brukarane av hallen.

Operativ leiar Torgeir Bratteberg i Volda Røde Kors Hjelpekorps overrekte gåva til hallen sist veke. Røde Kors stiller som krav til dei som får hjartestartar at startarane er lett tilgjengelege, og blir registrert i det offentlege hjartestartarregisteret slik at startaren blir regelmessig følgt opp med tanke på batteriskifte og vedlikehald. Det er ikkje mykje hjelp i ein hjartestartar med tomt batteri seier Bratteberg. Volda Røde Kors oppfordrar difor alle som har hjertestartar i sine bygg å sjekke utløpsdato på batteripakken, sjå om den er registrert på 113.no og at kontaktinformasjonen som er registrert er oppdatert.

Hjartestartaren er no plassert ved speleflata, slik at dei som er på trening har lett tilgang til den. Frå før hadde KFUM Volda Volleyball og Volda Handball ein eigen hjartestartar i Voldahallen. Denne er no sett opp i vestibylen i Volda Campus SpareBank 1 Arena. Det betyr at uansett kvar du er inne i hallen, så har du tilgang til hjartestartar utan å møte ei låst dør, eller flytte deg over lengre avstandar.

Begge hjartestartarane er no registrerte i det offentlege hjartestartarregisteret 113.no, noko som betyr at personale på AMK-sentralar kan fortelje dei som ringer kvar dei kan finne næraste hjartestartar.