Volda Campus Sparebank 1 Arena søkjer etter driftsleiar

Volda Campus Sparebank 1 Arena er ein treffstad på kveld og i helgar for store delar av idrettsmiljøet i Volda-samfunnet i tillegg til fleire kulturaktivitetar gjennom heile året. På dagtid er aktivitetssalane i stor grad utleidde for elevar på barne- og ungdomsskulen, samt vidaregåande skule.

Hallen har to speleflater for handball, to aktivitetshallar, fleirbruksrom, klatrehall, styrketrening- og spinning rom, ulike sosial rom, kafé, møterom, parkeringskjellar etc. Samla areal er ca. 11 000 m2.

Selskapet har i to år hatt ein prosjektstilling i 100% og vi ser nå etter ein driftsleiar i ca 60% stilling i den vidare drifta av hallen.

Om stillinga

Deltidsstilling (60%). Jobben som driftsleiar blir i størst mogleg grad utført på dagtid mellom 09.00 – 14.00, men ein må pårekne noko fleksibilitet i arbeidstid. I tillegg til driftsleiar vil VCA ha ein teamleiar for hallvertar på ettermiddags-/kveldstid.

Arbeidsoppgåvene er knytt til dagleg drift av anlegget, der følgjande oppgåver er sentrale:

  • Fast kontaktpunkt for leigetakarane på dagtid
  • Drift og oppfølging av ulike system
  • Leverandøroppfølging samt oppfølging av serviceavtaler
  • Halde oversikt over booking og ledig kapasitet i hallen til ei kvar tid
  • God kommunikasjon med og oppfølging av teamleiar for hallvertar, personalansvar for teamleiar og hallvertar
  • Godkjenning og betaling av fakturaer
  • Sal og marknadsføring
  • Praktisk vedlikehald og tilrettelegging
  • Andre oppgåver som naturleg høyrer til stillinga

Kvalifikasjonar

Det er ein fordel med relevant utdanning utover vidaregåande skule. I tillegg ynskjer vi at du har fagleg innsikt i eigedomsdrift og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi ynskjer tilsetting i god tid før 1.9.22. Løn etter avtale.

Driftsleiar rapporterer til styreleiar i VCA AS.

Søknadsfrist: 6. mai 2022 Ved spørsmål til stillinga kontakt Janicke W. Driveklepp tlf 915 91885. Søknad sendast til styreleiar janickedriveklepp@gmail.com