Volda Campus Sparebank 1 Arena søkjer etter teamleiar for hallvertar

Volda Campus Sparebank 1 Arena er ein treffstad på kveld og i helgar for store delar av idrettsmiljøet i Volda-samfunnet i tillegg til fleire kulturaktivitetar gjennom heile året. På dagtid er aktivitetssalane i stor grad utleidde for elevar på barne- og ungdomsskulen, samt vidaregåande skule.Hallen har to speleflater for handball, to aktivitetshallar, fleirbruksrom, klatrehall, styrketrening- og spinning rom, ulike sosial rom, kafé, møterom, parkeringskjellar etc. Samla areal er ca. 11 000 m2.

Selskapet har en klar ambisjon om at hallen skal være open kvar dag til kl. 21-22 og har derfor behov for å tilsette ein person som teamleiar med ansvar for at hallen har hallvertar kvar dag. Vi ser for oss at vertane har lønna arbeid, og teamleiaren kan og ta vakter i hallen sjølv.

Om stillinga

Deltidsstilling (ca 10%, dvs ca 4 timar i veka). Jobben som teamleiar kan gjerast både på dagtid og kveldstid. Jobben er veldig fleksibel. Teamleiaren vil rapportere til Driftsleiaren i hallen. Teamleiaren vil ha overordna ansvar for ordninga med hallvertar.

Arbeidsoppgåvene er knytt til organisering og bemanningsplanlegging av hallvertane i hallen, deler av arbeidet gjerast i samarbeid med Driftsleiar av hallen:

  • Søke etter og tilsette hallvertar
  • Utarbeide kontraktar til hallvertane
  • Organisering og kommunikasjon med hallvertane
  • Kan også ta på seg vakter som hallvert i hallen sjølv
  • Kontaktperson til hallvertane
  • Ansvar for rutinar og eventuelle justering av desse
  • Oppfølging av at rutinar vert følgt opp
  • Kan også være aktuell som vikar for Driftsleiar ved behov

Kvalifikasjonar

Det er ein fordel med litt erfaring frå arbeidslivet. Personen vi søkjer er engasjert, er en god organisator og har gode kommunikasjon og samarbeidsevner.

Vi ynskjer tilsetting i løpet av juni 2022. Løn etter avtale.

Teamleiaren rapporterer til Driftsleiar i VCA AS.                                     

Søknadsfrist: 18. mai 2022.

Ved spørsmål til stillinga kontakt Janicke W. Driveklepp tlf 915 91 885. Søknad sendast til styreleiar janickedriveklepp@gmail.com