Leig lokaler til fest og andre arrangement

Planlegg du ein fest for bedrifta di, vener eller familie? Leiter du etter ein stad å halde 50-årslag eller konfirmasjon? Vi har mange gode lokaler som kan leigast til selskap, møter, kulturelle arrangement, undervisning og ikkje minst idrett.

Volda si eiga storstove kan brukast til langt meir enn berre idrett. Vi har leigd ut lokaler til blant anna dåp, konfirmasjonar, undervisning, julebord, samlingar for næringslivet og ei lang rekke kulturelle arrangement.

Ta kontakt med driftsleiar Eldar Meek (eldar.meek@voldacampusarena.no) dersom du ønskjer å leige eller eventuelle spørsmål.

Leigeprisar finn du her:

https://www.voldacampusarena.no/utleige-av-vca/: Leig lokaler til fest og andre arrangement