Volda Campus Sparebank 1 Arena søkjer etter teamleiar for hallvertar

Volda Campus Sparebank 1 Arena er ein treffstad på kveld og i helgar for store delar av idrettsmiljøet i Volda-samfunnet i tillegg til fleire kulturaktivitetar gjennom heile året. På dagtid er aktivitetssalane i stor grad utleidde for elevar på barne- og ungdomsskulen, samt vidaregåande skule.Hallen har to speleflater for handball, to aktivitetshallar, fleirbruksrom, klatrehall, styrketrening- og spinning rom, ulike sosial rom, kafé, møterom, parkeringskjellar etc. Samla areal er ca. 11 000 m2.

Selskapet har en klar ambisjon om at hallen skal være open kvar dag til kl. 21-22 og har derfor behov for å tilsette ein person som teamleiar med ansvar for at hallen har hallvertar kvar dag. Vi ser for oss at vertane har lønna arbeid, og teamleiaren kan og ta vakter i hallen sjølv.

Om stillinga

Deltidsstilling (ca 10%, dvs ca 4 timar i veka). Jobben som teamleiar kan gjerast både på dagtid og kveldstid. Jobben er veldig fleksibel. Teamleiaren vil rapportere til Driftsleiaren i hallen. Teamleiaren vil ha overordna ansvar for ordninga med hallvertar.

Arbeidsoppgåvene er knytt til organisering og bemanningsplanlegging av hallvertane i hallen, deler av arbeidet gjerast i samarbeid med Driftsleiar av hallen:

 • Søke etter og tilsette hallvertar
 • Utarbeide kontraktar til hallvertane
 • Organisering og kommunikasjon med hallvertane
 • Kan også ta på seg vakter som hallvert i hallen sjølv
 • Kontaktperson til hallvertane
 • Ansvar for rutinar og eventuelle justering av desse
 • Oppfølging av at rutinar vert følgt opp
 • Kan også være aktuell som vikar for Driftsleiar ved behov

Kvalifikasjonar

Det er ein fordel med litt erfaring frå arbeidslivet. Personen vi søkjer er engasjert, er en god organisator og har gode kommunikasjon og samarbeidsevner.

Vi ynskjer tilsetting i løpet av juni 2022. Løn etter avtale.

Teamleiaren rapporterer til Driftsleiar i VCA AS.                                     

Søknadsfrist: 18. mai 2022.

Ved spørsmål til stillinga kontakt Janicke W. Driveklepp tlf 915 91 885. Søknad sendast til styreleiar janickedriveklepp@gmail.com

Volda Campus Sparebank 1 Arena søkjer etter driftsleiar

Volda Campus Sparebank 1 Arena er ein treffstad på kveld og i helgar for store delar av idrettsmiljøet i Volda-samfunnet i tillegg til fleire kulturaktivitetar gjennom heile året. På dagtid er aktivitetssalane i stor grad utleidde for elevar på barne- og ungdomsskulen, samt vidaregåande skule.

Hallen har to speleflater for handball, to aktivitetshallar, fleirbruksrom, klatrehall, styrketrening- og spinning rom, ulike sosial rom, kafé, møterom, parkeringskjellar etc. Samla areal er ca. 11 000 m2.

Selskapet har i to år hatt ein prosjektstilling i 100% og vi ser nå etter ein driftsleiar i ca 60% stilling i den vidare drifta av hallen.

Om stillinga

Deltidsstilling (60%). Jobben som driftsleiar blir i størst mogleg grad utført på dagtid mellom 09.00 – 14.00, men ein må pårekne noko fleksibilitet i arbeidstid. I tillegg til driftsleiar vil VCA ha ein teamleiar for hallvertar på ettermiddags-/kveldstid.

Arbeidsoppgåvene er knytt til dagleg drift av anlegget, der følgjande oppgåver er sentrale:

 • Fast kontaktpunkt for leigetakarane på dagtid
 • Drift og oppfølging av ulike system
 • Leverandøroppfølging samt oppfølging av serviceavtaler
 • Halde oversikt over booking og ledig kapasitet i hallen til ei kvar tid
 • God kommunikasjon med og oppfølging av teamleiar for hallvertar, personalansvar for teamleiar og hallvertar
 • Godkjenning og betaling av fakturaer
 • Sal og marknadsføring
 • Praktisk vedlikehald og tilrettelegging
 • Andre oppgåver som naturleg høyrer til stillinga

Kvalifikasjonar

Det er ein fordel med relevant utdanning utover vidaregåande skule. I tillegg ynskjer vi at du har fagleg innsikt i eigedomsdrift og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Vi ynskjer tilsetting i god tid før 1.9.22. Løn etter avtale.

Driftsleiar rapporterer til styreleiar i VCA AS.

Søknadsfrist: 6. mai 2022 Ved spørsmål til stillinga kontakt Janicke W. Driveklepp tlf 915 91885. Søknad sendast til styreleiar janickedriveklepp@gmail.com

Om musikalen 2022 – Life, actually

«Vårens vakraste eventyr» – musikalen av og med Volda vidaregåande skule!

I år har musikalshowet fått tittelen «Life, actually», og vil vere ei konsertoppleving med fokus på nettopp livet, og såleis fokusere gjennom både musikk, dans og bilete på mellom anna alle gleder, sorger, frykter, draumar og lengslar vi har gjennom livet, både som ung, vaksen og gamal. Musikalen er det største tverrfaglege samarbeidsprosjektet i regionen der musikklinja, medielinja og KDA går som samla flokk mot felles mål. Noko som betyr at over 100 elevar og lærarar er involvert i prosjektet.
Grunna den nye omikronvarianten og dei nasjonale tiltaka blir det dessverre eit avgrensa tal på publikumsplassar, noko som då betyr at vi legge opp til fleire framsyningar enn normalt.
Vi vonar at så mange som kan og vil, tek turen innom oss både på premieren 14. februar og i dagane etterpå! Vi treng alle litt ekstra kulturopplevingar no for tida!

Vi kjem uansett til å legge oss i selen for å lage eit sceneshow med glimt i auget og med håp for framtida!

Pris per person: 320,- (i tillegg kjem formidlingsgebyr ebilett/VCA).
(Personar med gyldig følgekort får kostnadsfri inngang)

Arrangementet har inga aldersgrense.


Billettar finn du her: https://ebillett.no/voldacampusarena

Velkomen til opningsfest

Dette blir ein heilaften med fullspekka kulturshow under opninga av Volda Campus SpareBank1 Arena
Dette blir eit forrykande show med både lokale og kjende artistar som Øyvind Lied, Venche V. Leite, Janne Skarstein, Martha Pavelich, Carina Dahl, Candice Bredesen, Øystein Salhus, Dan Åsebø, Svein Hunnes.
Kapellmeister og regissør for opningsshowet er Øvind Lied.

I tillegg lovar vi eit forrykande program med multimediashow, prominente gjestar, gründerane, Arenafanfare, «Snorklipping», danseshow og ein tøff overraskingar. Etter opningsshowet blir det tapasbord, og tid for prat før Elton John-konserten kl. 21.30, som er inkludert.

Opningsfesten blir leia og sydd saman av Volda si eiga Line L. Oddekalv.

Velkomen til opningsfest i vår nye idrett- og konsertarena!

Billettar finn du her: https://checkout.ebillett.no/327/events/26/purchase

Opningsarrangementet er støtta av SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Velkomen til offisiell opning av Volda Campus SpareBank1 Arena og Elton John tribute-konsert!

Vi inviterer til ein hyggeleg kveld med opning av hallen vår. Vi startar kvelden kl. 18.00 med matservering og flott lokal underhaldning for å markere denne store dagen. Klokka 21.30 kjem Kjetil Grodås på scena og gir oss kjente låtar frå den levenda legenda Elton John.

Med ei over 50 år lang karriere bak seg, med 300 millionar selde album og over femti topp 40 hits på begge sider av Atlanteren, er Elton John ein av verdas største nolevande artistar.

No vert Elton John sin musikk teken inn i Volda sin ye storstove Volda Campus SpareBank 1 Arena med eit show i storskalaen!

Etter gjennombrotet på starten av 70-tallet er Elton framleis like aktuell, no som han er på si avskjedsferd ”Farewell Yellow Brick Road” samtidig som filmen ”Rocket Man” og biografien ”Me Elton John” står i film- og bokhyllene.

Kven har ikkje gode minner til ein Elton John-låt, enten det er tenna i tapetet til «Saturday Night’s Alright For Fighting» eller «The Bitch Is Back» til dei mer sarte balladehitene «Sacrifice» eller «Can You Feel The Love Tonight»?

Med eit seksmannsband i ryggen, gjer Kjetil Grodås fra vestlandsbygda Hornindal Elton John betre enn nokon andre. Heilt frå han rakk opp til tangentane på pianoet har det gått i ”Mr. Rocket Man”, og han har snart 20 år bak seg som Norges svar på den britiske legenda.

Låtane til Elton John har vore rundt oss så lenge at vi nesten har teke eigarskap til dei sjølve. Dei er ein del av vårt kulturelle vokabular, våre minner og våre assosiasjonar – om vi plukka dei opp på 70-, 80-, 90-tallet eller seinare. Det er då med dobbel botn at denne konserten heiter det same som Eltons første store hit, «Your Song».

På konserten i Volda har Kjetil Grodås med seg ein utvida versjon av sitt faste backingband. Gjestelista på scena inkluderer også Julijane Vasbotn Remmereit, Jekeziarem «Jeki» Villanueva, Ulf Kristiansen og Sverre Eide som vi kjenner frå The Voice. Kjendisfaktoren er også til stades når Carina Dahl som er med i haustens Stjernekamp på NRK også står på scena med Grodås og resten av ensemblet. I tillegg stiller dei lokale artistane Øyvind Lied, Janne Skarstein og Venche Vartdal Leite i koret.

Arrangementet har 18 års aldersgrense

Bli med oss på folkefesten – ting din billett her: http:///www.ebillett.no/voldacampusarena

Livreddande gåve til Volda Campus SpareBank 1 Arena

Førre veke fekk VCA den kjekke beskjeden frå Volda Røde Kors om at dei gjerne ville gi Volda Campus SpareBank 1 Arena ein hjartestartar for å gi betre tryggleik til brukarane av hallen.

Operativ leiar Torgeir Bratteberg i Volda Røde Kors Hjelpekorps overrekte gåva til hallen sist veke. Røde Kors stiller som krav til dei som får hjartestartar at startarane er lett tilgjengelege, og blir registrert i det offentlege hjartestartarregisteret slik at startaren blir regelmessig følgt opp med tanke på batteriskifte og vedlikehald. Det er ikkje mykje hjelp i ein hjartestartar med tomt batteri seier Bratteberg. Volda Røde Kors oppfordrar difor alle som har hjertestartar i sine bygg å sjekke utløpsdato på batteripakken, sjå om den er registrert på 113.no og at kontaktinformasjonen som er registrert er oppdatert.

Hjartestartaren er no plassert ved speleflata, slik at dei som er på trening har lett tilgang til den. Frå før hadde KFUM Volda Volleyball og Volda Handball ein eigen hjartestartar i Voldahallen. Denne er no sett opp i vestibylen i Volda Campus SpareBank 1 Arena. Det betyr at uansett kvar du er inne i hallen, så har du tilgang til hjartestartar utan å møte ei låst dør, eller flytte deg over lengre avstandar.

Begge hjartestartarane er no registrerte i det offentlege hjartestartarregisteret 113.no, noko som betyr at personale på AMK-sentralar kan fortelje dei som ringer kvar dei kan finne næraste hjartestartar.

Signaturbygg i dobbelt forstand

Mange har allereie lagt merke til dei fine kunstverka som prydar veggane i gangane utanfor garderobene. VCA AS har heile tida vore opptekne av at dette skal vere ein arena som skal vere mangfaldig og inkluderande –  ein stad der barn og unge kan utvikle seg frå «liten til Eliten». Vi ville difor ha kunst som kunne uttrykke desse målsettingane, og er svært takksame for at dei to animasjonsstudentane Karoline Grønvik og Eilif Hensvold tok på seg oppdraget.  Begge går 3. året på animasjon ved Høgskulen i Volda. Vi er svært godt nøgde med resultatet, og ser fram til eit vidare samarbeid.

Karoline Grønvik framfor sitt kunstverk.

 

Eilif Hensvold framfor sitt kunstverk.

 

Volda Campus SpareBank 1 Arena er blitt eit signaturbygg i dobbelt forstand.

Volda Campus SpareBank 1 Arena er blitt eit signaturbygg i dobbelt forstand.

 

Siste innspurt for Folkeaksjen for Volda Campus Sparebank 1 Arena!

Trivsel og god funksjon blir vektlagt når vi no går inn i sluttfasen og opnar dørene for ei ny tidsrekning i Volda.

Midlane VCA AS får inn via Folkeaksjen kjem også godt med i sluttspurten, der vi no bl.a. prioriterer oppgradering av kafeèn i vestibylen, og gratis, trygg Wifi i hallen.

Skisse frå kafeen. Foto: Lindbak

I tillegg har vi valgt funksjonelle tilleggsløysingar for storskjermane i hallen, slik at dei i tillegg til viktig kommunikasjon under kampane, blir tilrettelagt for effektiv undervisning av elevar og utøvarar på dag- og kveldstid.

 

Trivsel for ungdomen og dei besøkande er eit kjernepunkt for drifta av hallen.

Det er ikkje for seint å bidra. Vi kjem til å selje Folkeaksjar til kr. 250,- ut november.

Alle som er med å bidreg, får namnet sitt på ei plate sentralt i hallen.

Som før betalar du med Vipps.

Vil du vere hallvert i Volda si nye storstove?

Når Volda Campus Sparebank1 Arena opnar for publikum i midten av desember, ynskjer vi at der er hallvertar i hallen på ettermiddag/kveld.

Er det noko du kunne tenkje deg å vere?

Meld interesse ved å bli med i Facebook-gruppa Hallvertar i Volda Campus Sparebank1 Arena

I Ørstahallen har dette blitt ei populær oppgåve og ein fritidssyssel for mange. Vi håpar at det blir slik hjå oss også, og at du har lyst å bidra.

Vi planlegg at det skal vere tre hallvertar samstundes, det kan gjerne vere ein venegjeng som er med på denne dugnaden saman.

Hallvertane skal bidra til at anlegget til ei kvar tid er ryddig, og i tillegg hjelpe og rettleie brukarane av hallen.

Målet med hallvertar i hallen er å gi auka trivsel, i eit reint og ryddig bygg. Hallvertar gir redusert sjanse for hærverk, motverkar mobbing, og gir ein generell auka trivsel og tryggleik i hallen.

Arbeidsoppgåvene vil vere varierte, og alle vakter må være over 20 år. Det vil bli gitt opplæring.

 

Typiske oppgåver for hallvertar:

 • Gå tilsynsrunder
 • Generell rydding
 • Smittevernreinhald
 • Sjekke og etterfylle forbruksvarer på toalett/garderobe/fellesareal
 • Sal og enkel tillaging av mat i kaféen. Etterfylling ved behov
 • Sjå til at styrkerom er tomt og ryddig ihht. oppsett ved stengetid
 • Sjekke at lager og garderobar er tome før låsing av hall
 • Låsing av hallen

Det vil bli eit informasjonsmøte om det å vere hallvert i slutten av november.

Dagleg leiar i Volda Campus Sparebank 1 Arena er tilsett!

Styret i Volda Campus Arena AS har tilsett Rune Hauge Aarflot i stillinga som dagleg leiar i Volda Campus Sparebank 1 Arena etter innstilling frå Tilsettingsutvalet sin leiar Knut Guldbrandsen. Tilsettingsutvalet har lagt vekt på likebehandling av kandidatane. Etter at Aarflot signaliserte at han kom til å søke på stillinga, deltok han naturlegvis ikkje på styremøte der utarbeiding av stillingsannonse og den vidare utvelgelsesprosessen vart drøfta.

Det var mange interessante søkjarar, og det vart gjennomført intervjurundar med i alt fem aktuelle kandidatar, med etterfølgjande referansesjekk. Etter ei samla vurdering vart Rune Hauge Aarflot innstilt som beste kandidat, og har akseptert styret sitt tilbod.

Rune har brei og lang yrkeserfaring frå grafisk industri og frå frivillig organisasjonsarbeid. Sidan 2016 har han bl.a. vore styreleiar i KFUM Volda Volleyball, og via dette også hatt rolla som nestleiar i styret i Volda Campus Arena. Desse verva vert avslutta omgåande som følgje av tiltreding av stillinga som dagleg leiar.

Stillinga som dagleg leiar er i første omgang ei engasjementsstilling med varigheit i to år, så vil stillingsomfang og innhald vert teke opp til vurdering.

Ved vurderinga av kandidatar til denne stillinga har tilsettingsutvalet vektlagt samarbeidsevner, allsidigheit, fleksibilitet, engasjement og erfaring frå drift av frivillige organisasjonar som viktige suksessfaktorar. I tillegg andre grunnleggjande element som teknisk og økonomisk forståing samt gode leiareigenskapar. Dagleg leiar vil ha stort fokus på drift av hallen no i innleiande fase, etablere gode rutinar og informasjonsflyt mellom brukarane og få til et godt samarbeid med alle, både på dag- og kveldstid. Etter kvart vil også dagleg leiar jobbe med utleige av ledige lokale, og saman med idretten og kulturlivet skape nye arrangement til glede for heile Volda-samfunnet.

Det er ingen tvil om at Volda no får ein arena som opnar heilt nye moglegheiter.

Vi er svært godt fornøgd med at Rune takka ja til denne stillinga, og Styret ser fram til eit godt og spennande samarbeid i tida framover!

 

På vegner av tilsettingsutvalet

Knut Guldbrandsen