Facebook

Sidan vi ikkje har hallvertar i ettermiddag og i morgon, blir dessverre ikkje kiosken og hallen open for publikum. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Våre lokale kan brukast til mykje meir enn berre idrett: Dei siste seks vekene har om lag 40 journaliststudentar hatt redaksjonen sin i Volda Campus SpareBank1 Arena. På grunn av koronasituasjonen måtte høgskulen leige lokale hos oss for å kunne ha nok plass til å oppretthalde smittevernreglar under praksisperioden. Vi er glade for at høgskulen ville bruke våre flotte nye lokale på denne måten, og vil sterkt tilrå alle om å gå inn på www.nernett.no og sjå det dei dyktige studentane har produsert av nyheter på nett, tv og radio frå Søre Sunnmøre dei siste vekene. Bildet nedanfor er frå siste dagen då munnbind var obligatorisk (foto: Olaug Bjørneset) ... See MoreSee Less
View on Facebook
Førre veke fekk VCA AS den kjekke beskjeden frå Volda Røde Kors om at dei gjerne ville gi Volda Campus SpareBank 1 Arena ein hjartestartar for å gi betre tryggleik til brukarane av hallen.Les meir her: www.voldacampusarena.no/2021/03/livreddande-gave-til-volda-campus-sparebank-1-arena/ ... See MoreSee Less
View on Facebook