Stor dag for alle med hjarte for Volda, og Volda-idretten

Fyrst og fremst ein stor siger for den oppveksande generasjon, alle born og unge får heilt andre moglegheiter til aktivitet både i og utanfor skuletid.

Etter eit langt kommunestyremøte i dag, vedtok kommunestyret einstemmig å inngå leigeavtale med Volda Campus Arena AS. I vedtaket vart det også vedteke å stryke punkta som gjeld føresetnad om godkjend fylkeskommunal leigeavtale.
Mange av medlemmene i kommunestyret skrytte av prosessen med hallen, og rosa arbeidet Volda Campus Arena har gjort.

Dette prosjektet let seg gjennomføre grunna eit godt samarbeid mellom Volda Campus Arena AS, SpareBank 1 Søre Sunnmøre​, Volda kommune​ og Møre og Romsdal fylkeskommune​.

Volda Campus Arena As takkar for tilliten, og gler seg stort til det vidare arbeidet til Volda Campus Sparebank1 Arena skal stå klar til skulestart neste år.

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena

Vil du bli «medeigar» i Volda Campus Sparebank1 Arena og gi den perfekte julegåve?

For berre kr. 250,- kan du no kjøpe Folkeaksje i den nye storstova i Volda.
Det mogleg å kjøpe Folkeaksjen via Vipps-nr. 536394 og ved å betale inn til kontonr. 3991.10.03388, merk innbetalinga Folkeaksje, og namn du vil ha på skiltet i hallen.

Alle som kjøper folkeaksjen vil få namnet sitt på ei tavle ved inngangen til hallen, som eit synleg bevis for sitt bidrag.