Vilkår for medlemskap i VCA-Trening

Pr. 13.3.2023

 • Ved medlemskap i VCA-Trening får ein tilgang til styrkerommet i Volda campus Sparebank1 arena under føresetnad av:
 • a) betalt medlemsavgift for styrkerommet eller
 • b) er medlemmer av Volda handball eller KFUM Volda Volleyball og har betalt treningsavgift til klubben.

Medlemskap i kan teiknast av:

A) medlemmar av Volda handball og KFUM Volda Volleyball som har fylt 13 år og som har betalt treningsavgift. Desse må ta direkte kontakt med dagleg leiar i sin klubb for å bli registrert i VCA-Trening og få nøkkelkort/tilgang til Styrketreningsrommet.

B) andre personar over 18 år

 • Medlemsavgift betalast månadleg. Det er ikkje bindingstid på medlemsskap
 • Opningstider og praktisk informasjon:
 • I skuleåret er styrkerommet er ope man – fre mellom klokka 16.00 – 22.00, og laur-søn mellom klokka 09.00 – 22.00. 
 • I feriar utanom skuleåret er styrkerommet ope 08.00 – 22.00 på kvardagar, og kl. 09.00 – 22.00 på laurdag og søndag
 • Styrkerommet kan bli stengt i kortare perioder under avvikling av turneringar, vedlikehald eller liknande.
 • Medlemmar får utlevert ei personleg nøkkelbrikke ved å vende seg til driftsleiar Eldar Meek som har kontor i Volda campus Sparebank1 arena. Nøkkelbrikke koster 200 kroner som betalast ved henting.
 • Medlemmar som har fylt 17 år kan trene åleine.
 • Medlemmar som har fylt 15 år og har tatt «studiolappen» (frå Family Sports Club eller tilsvarande) kan trene åleine. Desse må vise fram «studiolappen» ved signering av medlemskap
 • Medlemmar i aldersgruppa 13-15 år kan trene saman med ansvarleg rettleiar over 18 år som er til stades under heile treninga.

Ordensreglar for styrkerom i Volda campus Sparebank1 arena

 • All bruk bookast på førehand på Mi side. Dette vil bli sjekka av hallvertar.
 • Nøkkelbrikka di er personleg, og skal ikkje lånast ut. Det er ikkje lov å sleppe inn andre personar på styrkerommet enn dei som har booka tid
 • Utstyr bør for din eigen og andre sin del tørkast over før og etter bruk. Bruk fleirgangsklut som du sprayar med vaskemiddel, og tørk av apparatet
 • Papir/søppel skal kastast i boset
 • Utstyr skal ryddast på plass etter bruk
 • Av hygieniske årsaker og sosiale grunnar ønsker vi at alle bruker anstendige treningskle (eks. t-skjorte, treningstights), og reine innandørssko
 • Volda Campus Arena A/S fråskriv seg ansvar for skader på personar eller gjenstandar som oppstår under eller som følge av opphald i romma
 • Hos oss har vi null toleranse for bruk av dopingmidlar. Sjå liste på www.rentsenter.no. Dersom det er mistanke om bruk av doping kan vi krevje dopingprøver. Om ein nektar å ta denne, eller det kjem fram positive prøver vil du bli utestengt for trening i Volda campus Sparebank1 arena
 • Tap av nøkkelbrikke meldast snarast til driftsleiar i VCA A/S ved post@voldacampusarena.no
 • Vi har tillit til at du følgjer ordensreglane, men viss stikkprøver viser brot på ordensreglar kan du bli utestengt frå trening og medlemskapet kan bli inndrege.
Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse