Vilkår og reglar for styrkerom og spinningrom

Styrkeromet og spinningromet i Volda Campus SpareBank 1 Arena har  på grunn av covid 19-restriksjonar avgrensa plass, og vil difor berre vere ope for medlemer og støtteapparat i KFUM Volda Volleyball og Volda Handball.

Desse vilkåra gjeld:

– Medlemer i aldersgruppa 13-16 år kan trene saman med ansvarleg rettleiar over 18 år som er til stades under heile treninga.

Det er plass til 8 personar på styrkerom og spinningromet samtidig.

All bruk av roma må bookast på førehand, grunna ev. smittesporing, og slik at ein slepp å kome til eit fullt rom, og då ikkje få trene.

Du får berre booke for ein person, så om fleire skal trene saman, må kvar enkelt booke sjølv.

Reglar for bruk av roma:

 • Utstyr skal desinfiserast før og etter bruk
  Bruk fleirgangsklut som du sprayar med desispray, og tørk av apparat etter at du har brukt det
 • Alle med dei minste teikn til sjukdom (feber, tungpust, hoste, rennande nase, nedsett allmenntilstand, sår hals) må halde seg vekk frå trening
 • Nøkkelbrikka di er personleg, og skal ikkje lånast ut. Pass også på at ikkje andre går inn i hallen samtidig som deg. Det er ikkje lov å sleppe inn personar utan eigen nøkkelbrikke, sjølv om dei ikkje aktivt skal trene

Ved brot på denne regelen vil både eigar og brukar av kortet misse moglegheita for videre trening på roma

 • Minimum 2 meter avstand mellom kvar person
 • Papir/søppel skal kastast i boset
 • Laust utstyr skal ryddast på plass etter bruk
 • Av hygieniske årsaker og sosiale grunnar ønsker vi at alle bruker anstendige treningskle (eks.
  t-skjorte, treningstights), og reine innandørssko
 • Volda Campus Arena AS fråskriv seg ansvar for skader på personar, eller gjenstandar som oppstår under eller som følge av opphald i roma
 • Hjå oss har vi null toleranse for bruk av dopingmidlar. Sjå liste på www.rentsenter.no. Dersom det er mistanke om bruk av doping kan vi krevje dopingprøver. Om ein nektar å ta denne, eller det kjem fram positive prøver vil du bli utestengt for trening i Volda Campus Sparebank1 Arena
 • Tap av nøkkelbrikke meldast snarast til post@voldacampusarena.no, eller til dagleg leiar.

Dei som ikkje har nøkkelbrikke til roma, får dette ved å ta kontakt med klubben sin.