Vilkår og reglar for styrkerom og spinningrom

Pr. 18.2.2022

– Medlemer i aldersgruppa 13-16 år kan trene saman med ansvarleg rettleiar over 18 år som er til stades under heile treninga.

Det er plass til 15 personar på styrkeromet og 30 på spinningromet samtidig.
Du kan berre booke for deg sjølv, så om fleire skal trene saman, må kvar enkelt booke tid.

Reglar for bruk av roma:

 • Utstyr bør for din eigen og andre sin del tørkast over før og etter bruk. Bruk fleirgangsklut som du sprayar med vaskemiddel, og tørk av apparatet
 • Alle med teikn til sjukdom (feber, tungpust, hoste, rennande nase, nedsett allmenntilstand, sår hals) må halde seg vekk frå trening
 • Nøkkelbrikka di er personleg, og skal ikkje lånast ut. Det er ikkje lov å sleppe inn andre personar på styrkeromet enn dei som har booka tid, sjølv om dei ikkje aktivt skal trene.
 • Papir/søppel skal kastast i boset
 • Utstyr skal ryddast på plass etter bruk
 • Av hygieniske årsaker og sosiale grunnar ønsker vi at alle bruker anstendige treningskle (eks.
  t-skjorte, treningstights), og reine innandørssko
 • Volda Campus Arena AS fråskriv seg ansvar for skader på personar, eller gjenstandar som oppstår under eller som følge av opphald i roma
 • Hjå oss har vi null toleranse for bruk av dopingmidlar. Sjå liste på www.rentsenter.no. Dersom det er mistanke om bruk av doping kan vi krevje dopingprøver. Om ein nektar å ta denne, eller det kjem fram positive prøver vil du bli utestengt for trening i Volda Campus Sparebank1 Arena
 • Tap av nøkkelbrikke meldast snarast til post@voldacampusarena.no, eller til dagleg leiar.

Ved brot på reglane kan Volda Campus Arena AS utvise brukar for ei kortare eller lenger periode.

Et bilde som inneholder tekst

Automatisk generert beskrivelse